home kontakt   english   proizvodi   zaštita sluha   novosti   komentari korisnika  
 
     
 
 

ZAŠTITITE SVOJ SLUH !

INFORMIRAJTE SE O OŠTEĆENJU SLUHA!

KORISTITE ČEPOVE PROTIV BUKE!

Oštećenje sluha je invaliditet koji nastaje uslijed izlaganja
prekomjernoj buci.

Informiranost o posljedicama prevelike glasnoće je zabrinjavajuće
niska.

Čim se osjeti zujanje, šum ili samo nelagoda u bučnom prostoru – potrebno je odmah kontaktirati liječnika/audiologa te se informirati
o stanju sluha te početi koristiti adekvatnu zaštitu protiv buke.

Rizik od oštećenja sluha počinje izlaganjem buci većoj od 85 dB.

Procjenjuje se da oko 500 milijuna ljudi na svijetu ima oštećen sluh.

Zabrinjavajuće je da u tu skupinu pripadaju sve mlađi ljudi, upravo
zbog izlaganja velikim glasnoćama.

Najkvalitetnije i najpraktičnije rješenje za zaštitu sluha su CUSTOM
FIT čepovi protiv buke.